Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia -  „UAB: Dezvoltare de competențe și infrastructură pentru transformare digitală”
 
 „UAB: Dezvoltare de competențe și infrastructură pentru transformare digitală”
Rezultate şi indicatori:

REZULTATE

 

În urma derulării celor patru activităţi, vor fi obţinute următoarele rezultate:

 

  • Aferent activităţii A1, vor fi generate următoarele rezultate:

1.       Dotarea a 16  laboratoare, 1 bibliotecă digitală şi 1 studio media cu tehnologie digitală modernă (hardware şi software aferent);

2.       Dotarea unui centru de date nou;

3.       Crearea unui centru nou de cercetare pentru noi tehnologii digitale, respectiv în domeniul fabricaţiei avansate;

4.       Software, incluzând platformă Low-Code, licenţe Office 365 achiziţionate;

5.       Servicii de transformare digitală prestate de către furnizori.

 

  • Aferent activităţii A2, vor fi generate următoarele rezultate:

1.       Servicii de dezvoltare a programelor de formare şi de furnizare a programelor de formare specifice a competenţelor digitale a cadrelor didactice şi didactice auxiliare şi cercetători achiziţionate şi prestate de către furnizori;

2.       Servicii de dezvoltare a programelor de formare şi de furnizare a programe de formare specifice privind utilizarea în predare/relaţionare cu studenţii a noii infrastructuri, pentru cadrele didactice, didactice auxiliare şi cercetători achiziţionate şi prestate de către furnizori;

3.       Servicii de dezvoltare a programelor de formare şi de furnizare a programelor de formare specifice pentru un număr de 160 de studenţi achiziţionate şi prestate de către furnizori;

 

  • Aferent activităţii A3, vor fi generate următoarele rezultate:

1.       Actualizarea a 8 programe de studii care vizează specializări care vor asigura pregătirea studenţilor care vor putea să se angajeze în domeniile stabilite de Ministerul Educaţiei ca prioritare. Este vizată revizuirea planurilor de învăţământ sau a fişelor de disciplină, sau a resurselor educaţionale aferente pentru cel puţin câte două discipline din cadrul fiecărui program de studiu;

 

  • Aferent activităţii A4, vor fi generate următoarele rezultate:

1.       Derularea adecvată a activităţilor A1, A2 şi A3;

2.       Atingerea obiectivelor specifice (OS1-OS8);

3.       Îndeplinirea indicatorilor asumaţi prin intermediul prezentei cereri de finanţare;

 

INDICATORI

 

Indicatorii utilizaţi pentru determinarea nivelului de realizare a obiectivelor proiectului au fost stabiliţi în conformitate cu ghidul pentru realizarea cererii de finanţare, dar şi considerând activităţile care se derulează în cadrul proiectului, în următorul tabel regăsindu-se corespondenţa dintre ghid – indicatori de rezultat prevăzuţi – valoarea vizată conform ghid – valoarea asumată prin prezenta cerere de finanţare - activităţi care vizează atingerea acestor indicatori:

 

Indicatori de rezultat prevăzuţi în ghid

Valoare vizată conform ghid

Valoare asumată în cadrul prezentei cereri de finanţare

Activităţi care vizează atingerea indicatorilor

Număr de departamente/ centre/laboratoare/biblioteci digitale pentru care s-a achiziţionat infrastructură digitală, din care:

10

20

A1: Achiziţii de hardware, software şi servicii de transformare digitală

Departamente/ centre/ laboratoare/ biblioteci digitale/ platforme noi create:

Nu este cazul

16

A1: Achiziţii de hardware, software şi servicii de transformare digitală

Departamente/ centre/ laboratoare/ biblioteci digitale/ platforme modernizate/consolidate/extinse:

Nu este cazul

4

A1: Achiziţii de hardware, software şi servicii de transformare digitală

Număr programe de studii actualizate pentru dezvoltarea competentelor digitale sau programe noi în domeniile de specializare stabilite ca prioritare, în vederea dobândirii de către studenţi a unor competenţe specifice profesiilor emergente şi a consolidării competenţelor antreprenoriale în sectorul digital

5

8

A3: Actualizare programe de studiu pentru dezvoltarea competenţelor digitale sau programe noi în domeniile de specializare stabilite ca prioritare

Număr studenţi formaţi pentru dobândirea de competenţe digitale avansate/program de studii

20

20

A2: Achiziţii de servicii de dezvoltare a programelor de formare şi de furnizare a programelor de formare pentru îmbunătăţirea competenţelor digitale ale studenţilor, personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare

Număr studenţi formaţi pentru dobândirea de competenţe digitale avansate

Nu este cazul

160

A2: Achiziţii de servicii de dezvoltare a programelor de formare şi de furnizare a programelor de formare pentru îmbunătăţirea competenţelor digitale ale studenţilor, personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare

Personal didactic, didactic auxiliar şi de cercetare

Nu este cazul

30

A2: Achiziţii de servicii de dezvoltare a programelor de formare şi de furnizare a programelor de formare pentru îmbunătăţirea competenţelor digitale ale studenţilor, personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare