Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia -  „UAB: Dezvoltare de competențe și infrastructură pentru transformare digitală”
 
 „UAB: Dezvoltare de competențe și infrastructură pentru transformare digitală”
„UAB: Dezvoltare de competenţe şi infrastructură pentru transformare digitală”

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este beneficiarul proiectului cu titlul „UAB: Dezvoltare de competenţe şi infrastructură pentru transformare digitală”, cod 1522870131, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4168/30.06.2022, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) - Granturi pentru digitalizarea universităţilor din Componenta 15 - Educaţie, Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educaţiei, Investiţia 16: Digitalizarea universităţilor şi pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului. 

 

Proiectul vizează transformarea digitală prin trei intervenţii majore:

 

1. Finanţare pentru achiziţia echipamentelor şi software-ului, respectiv serviciilor de transformare digitală necesare pentru îmbunătăţirea logisticii digitale necesare activităţii de predare şi activităţilor de cercetare, respectiv derulării relaţiei cu studenţii;

2. Finanţare pentru formarea competenţelor digitale a cadrelor didactice şi didactice auxiliare şi de cercetare, respectiv a studenţilor;

3. Existenţa logisticii digitale şi a competenţelor digitale va permite îmbunătăţirea programelor de studiu prin revizuirea unor fişe de discipline, secvenţe şi materiale didactice, respectiv mod de derulare a procesului didactic prin utilizarea infrastructurii digitale achiziţionate.